Jakie są typowe scenariusze zastosowań plastikowej tkaniny powlekanej PCV?

Tkanina z tworzywa sztucznego powlekana PCV jest w rzeczywistości polimerem winylowym, a jej materiał jest materiałem amorficznym. Do materiałów PVC często dodawane są stabilizatory, smary, pomocnicze środki przetwórcze, barwniki, środki udarowe i inne dodatki. Charakteryzuje się niepalnością, wysoką wytrzymałością, odpornością na zmiany klimatyczne i doskonałą stabilnością geometryczną. PVC ma dużą odporność na utleniacze, środki redukujące i mocne kwasy. Może jednak ulegać korozji pod wpływem stężonych kwasów utleniających, takich jak stężony kwas siarkowy, stężony kwas azotowy i nie nadaje się do kontaktu z węglowodorami aromatycznymi i węglowodorami chlorowanymi.

Tkanina z tworzywa sztucznego powlekana PCV ma doskonałą odporność na pleśń, oczywistą wodoodporność, jest bardziej wodoodporna niż inne płótno, ma dobrą niską miękkość i miękkość, wysoką wytrzymałość, silne napięcie, stosunkowo lekkość i tak dalej;


Tkanina z tworzywa sztucznego pokryta PCV jest pokryta klejem do PCV na półfabrykacie płótna, dzięki czemu stół jest gładszy, a wodoodporność wynosi 100%. Jest szeroko stosowany w pokryciach dachów samochodów, pokrywach pociągów, pokrywach statków, osłonach stoczni towarowych na świeżym powietrzu, polach przemysłowych i rolniczych itp. Jest stosowany w hutach szkła, fabrykach drewna, fabrykach nawozów, fabrykach konstrukcji stalowych, fabrykach sprzętu mechanicznego, fabryka pasz, magazyn zboża, fabryka kontenerów, rafineria ropy naftowej, fabryka opakowań, fabryka wyrobów papierniczych, fabryka klimatyzacji, firma logistyczna, fabryka rudy, flota, kolej, spedycja, ferma trzody chlewnej i tak dalej.


Czas publikacji: 2023-10-07 04:26:03
+8613429408150